Хезмәтне саклау буенча профилактик чараларны финанслау турында

12 июль 2019 ел., җомга

Дәүләт учреждениесе – Россия Федерациясе Социаль иминият фондының Татарстан Республикасы буенча төбәк бүлеге 2019 елда җитештерү травматизмын һәм һөнәри авырулар санын Россия Федерациясе Социаль иминият фонды чаралары хисабына киметү максатында хезмәтне саклау буенча профилактик чараларны финанслауны дәвам итә.

Россия Федерациясе Хезмәт кодексы нигезендә эш бирүче вазыйфасына дәүләт таләпләренә җавап бирә торган куркынычсыз хезмәт шартларын тәэмин итү керә. Шул исәптән эш бирүче җитештерү травматизмын һәм һөнәри авыруларны булдырмау буенча чаралар күрергә тиеш.

2019 елдан башлап оешмаларның Фонд акчалары хисабына үзләренең хезмәткәрләрен санаторий-курортларда дәвалануга җибәрү мөмкинлеге барлыкка килде.

Кисәтү чараларын финанс белән тәэмин итү Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының 2012 елның 10 декабрендәге 580н номерлы боерыгы (алга таба-кагыйдәләр) һәм Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының 2012 елның 10 декабрендәге 580н номерлы боерыгы белән расланган хезмәткәрләрнең җитештерү травматизмын һәм (яки) куркыныч җитештерү факторлары белән эшләүче хезмәткәрләрнең санаторий – курорт дәвалавын киметү буенча кисәтү чараларын финанс ягыннан тәэмин итү кагыйдәләре (алга таба-кагыйдәләр) нигезендә гамәлгә ашырыла. – Россия Хезмәт министрлыгы) 02.09.2014 №598н.

Кагыйдәләрнең 2 пункты нигезендә, иминләштерүче кисәтү чараларын финанс белән тәэмин итүгә, алдагы календарь елы өчен исәпләнгән иминият кертемнәре суммасының 20% ка кадәр, җитештерүдәге яки һөнәри чирләргә бәйле рәвештә вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча пособиеләр түләүгә һәм иминләштерелгән затны җибәрүгә (Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән еллык түләүле отпусктан тыш) түләү өчен, аны дәвалау һәм дәвалану урынына бару вакытына һәм кире кайту өчен

Россия Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының 03.12.2018 ел, №764н боерыгы нигезендә кертелгән үзгәрешләр нигезендә, әгәр эш бирүче пенсия алды яшендәге хезмәткәрләрне шифаханә-курорт дәвалавына өстәмә акча җибәрсә, мондый эш бирүче өчен финанс ягыннан тәэмин итүнең максималь күләме алдагы календарь елы өчен исәпләнгән бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан мәҗбүри социаль иминият взносларының 30% ка кадәр артырга мөмкин., узган календарь елда производствода яки һөнәри чирләрдә бәхетсезлек очраклары белән бәйле рәвештә вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча пособиеләр түләүгә һәм иминләштерелгән затның отпуск өчен түләүгә (Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән еллык түләүле отпусктан тыш) аны дәвалау һәм дәвалану урынына бару чорына һәм кире кайту чорына җитештерелгән.

Кагыйдәләрнең 3 пункты нигезендә иминият взнослары суммасы хисабына түбәндәге чараларны үткәрүгә чыгымнар каралган:

а) үткәрү махсус бәяләү хезмәт шартларын;

б) Дәүләт норматив хезмәтне саклау таләпләре нигезендә эш урыннарында зарарлы һәм (яки) куркыныч җитештерү факторларының тәэсир итү дәрәҗәсен җәлеп итү чараларын гамәлгә ашыру;

в) хезмәтне саклау буенча укыту һәм (яки) эшләрне, шул исәптән тау эшләрен куркынычсыз алып бару мәсьәләләре буенча, шулай ук куркыныч җитештерү объектында авария яисә инцидент булган очракта гамәлләр буенча укыту;

г) зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүдә мәшгуль хезмәткәрләргә, шулай ук махсус температура шартларында башкарылган яки шәхси саклану чараларын пычрату белән бәйле эшләргә сатып алу;

д) зарарлы һәм (яки) куркыныч җитештерү факторлары белән эшләүче хезмәткәрләрнең санатор-курорт дәвалавы;

е) зарарлы һәм (яки) куркыныч җитештерү факторлары белән эшләүче хезмәткәрләргә мәҗбүри периодик медицина тикшерүләре (тикшерүләр) үткәрү;

ж) хезмәткәрләрне дәвалау-профилактик туклану белән тәэмин итү;

з) мәҗбүри алдан яки вакытыннан алда медицина тикшерүләрен үтүче хезмәткәрләргә, алкотестер яки алкометрлар сатып алу;

и) пассажирлар һәм йөк ташуны гамәлгә ашыручы иминиятчеләр, тахографлар сатып алу;

к) беренче ярдәм күрсәтү өчен аптечкалар сатып алу;

л) эшләрне куркынычсыз алып баруны, шул исәптән җир асты эшләрендә контрольдә тоту өчен билгеләнгән приборлар, җайланмалар, җайланмалар сатып алу;

м) эшләрне, шул исәптән тау эшләрен куркынычсыз алып бару мәсьәләләре буенча белем бирүне тәэмин итә торган приборлар, җайланмалар, җайланмалар, аварияләр яисә инцидент булган очракта эш – гамәлләр-инструктажлар дистанцион видео-һәм аудио фиксацияләү, шулай ук мондый фиксация нәтиҗәләрен саклау;

н) пенсия законнары нигезендә картлык буенча иминият пенсиясен билгеләү хокукы бирә торган яшькә җиткәнче, хезмәткәрләрнең санаторий-курорт дәвалавы.

Кагыйдәләрнең 31.08.2018 ел, №570н боерыгы нигезендә, Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының «Г» пунктчасына шулай ук үзгәрешләр кертелде, алар нигезендә иминият взнослары суммасы хисабына финанс белән тәэмин итү зыянлы яки куркыныч хезмәт шартлары, махсус кием, аяк киеме һәм башка шәхси саклану чаралары белән мәшгуль хезмәткәрләргә Россия Федерациясе территориясендә генә түгел, ә Евразия икътисадый берлеге әгъзалары булган башка дәүләтләр территориясендә дә

Кисәтү чараларын финанс белән тәэмин итү турында гаризалар кабул итү агымдагы елның 1 августына кадәр иминиятләүчене теркәү урыны буенча фондның территориаль органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла, ягъни 2019 елның 31 июлендә тәкъдим итү вакыты булып тора.

Аңа кушып бирелә торган документлар (документлар күчермәләре) һәм белешмәләр белән гариза Интернет челтәрендә түбәндәге адрес буенча «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләр)» федераль дәүләт мәгълүмат системасын кулланып, иминиятләштерүче яисә аның мәнфәгатьләрен тәкъдим итүче зат тарафыннан тапшырыла – www.gosuslugi.ru.

Кисәтү чараларын финанс белән тәэмин итүне куллану тәртибе һәм әлеге чараларны документаль озата бару турында тулырак мәгълүмат сайтта урнаштырылган www.fss16.ru.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования