Кама Тамагы муниципаль районы Советы утырышы

15 апрель 2019 ел., дүшәмбе

2019 елның 15 апрелендә Кама Тамагы муниципаль район Советының чираттагы утырышы узды.

Утырышта түбәндәге мәсьәләләр каралды::

1.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Контроль-хисап палатасы Рәисе турында

2.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы «Муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» карар проекты хакында.

3.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 2005 елның 28 декабрендәге «Кама Тамагы муниципаль районы Советы депутаты статусы турындагы нигезләмәне раслау хакында» 23нче карарына үзгәрешләр кертү турында.

4.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы «Муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында».

5. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә органнарының законга һәм муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турында нигезләмә.

6.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 2017 елның 31 июлендәге 98 номерлы «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы «муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу өчен Эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленең рөхсәте алу тәртибе турында Нигезләмәне раслау хакында» карарына үзгәрешләр кертү турында"

7.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 2011 елның 26 сентябрендәге 82 номерлы «Кама Тамагы муниципаль районының Контроль-хисап палатасы турындагы Нигезләмә хакында» карары белән расланган Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Контроль-хисап палатасы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында.

8.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында.

9.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 2007 елның 19 ноябрендәге «Кама Тамагы муниципаль районының Иҗтимагый советы турында нигезләмәсе хакында» 142 номерлы карары белән расланган Кама Тамагы муниципаль районының Иҗтимагый советы турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында.

10. Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең Кама Тамагы муниципаль районында җәмәгать ярдәмчесе «2018 елда кеше хокукларын саклау турында» доклады хакында.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования